Uw kind aanmelden

Als uw kind vier jaar is geworden, mag het naar de basisschool! Wij vinden het fijn om al eerder te weten dat uw kind bij ons op school komt, zodat we ook voldoende tijd hebben om het een en ander te regelen en uw kind ook van te voren al kan wennen op school. Ongeveer een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt, horen wij graag van u.

Kennismaking

U kunt uw kind aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Het aanmeldingsformulier vindt u hier digitaal, maar kunt u ook op school ophalen. Dit kan bijvoorbeeld door eerst een kennismakingsgesprek aan te vragen met de directeur en/of met de leerkracht van groep 1. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u dan de aanmeldingsformulieren mee. Tijdens dit eerste gesprek kunt u alle vragen die u heeft aan ons stellen. Ook geven we een rondleiding door de school. Op deze manier heeft u al een goed beeld van de school gekregen.

Aanmelding

Als u de aanmeldingsformulieren heeft ingevuld, levert u deze in bij de school. Uw aanmelding wordt dan door onze administratief medewerker verwerkt. U ontvangt een bevestiging van aanmelding.
Bij het aanmeldingsformulier hoort ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling van uw kind. Speelt uw kind graag alleen of samen met andere kinderen? Kan uw kind al zelf zijn jas aantrekken? Is uw kind al zindelijk? Deze vragen helpen ons om uw kind zo goed mogelijk direct vanaf het begin te begeleiden in zijn ontwikkeling.

Huisbezoek

Als de aanmeldingsformulieren binnen zijn, zal de leerkracht van groep 1 ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking. Is het het eerste kind van het gezin dat bij ons op school komt, dan zal deze kennismaking meestal bij u thuis plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen de ontwikkelingsvragen aan de orde komen, maar we willen ook graag veel over uw kind horen. Wat vindt uw kind leuk om te doen? Waar is uw kind goed in? 
Ook kunt u tijdens dit gesprek nog uw vragen stellen. Tenslotte zal de leerkracht afspraken maken over het proefdraaien.

Proefdraaien

Uw kind kan vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 keer een dag(deel) komen wennen op school. De dagen zullen in overleg tussen ouders en leerkrachten worden afgesproken. Hier leert uw kind in ieder geval de school, de leerkracht en de klasgenootjes kennen.  

 

Formulier voor nieuwe ouders CBS De Paadwizer

Vul alle gevraagde gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • MM slash DD slash JJJJ

CBS De Paadwizer

Bezoekadres:
Willem Kroezestraat 6b
8434 NN Waskemeer
Telefoon: (0516) 421075
E-mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Directeur: Edwin Veenstra