Portfolioleren op de Paadwizer

Het portfolio is iets wat een kind voor zichzelf doet, niet wat voor hem/haar gedaan wordt of wat hij/zij voor iemand anders moet doen. Portfolio’s laten zien hoe een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt, het kind krijgt zelf de verantwoordelijkheid om dit in beeld te brengen. Kinderen worden uitgedaagd, hun keuzes te verantwoorden en te reflecteren. Ze leren hun eigen ontwikkeling te volgen en zichzelf nieuwe doelen te stellen.

 

Op de Paadwizer willen we leerlingen stimuleren en inspireren om eigenaar te worden van hun eigen ontwikkelingsproces. De kinderen hebben een portfolio waarin hun eigen ontwikkeling te volgen is. In het schooljaar 2023/2024 gaan we ons nog meer richten op het portfolioleren