Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de kinderen op de Paadwizer

De leerlingenraad bestaat uit zes gekozen leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 en de directeur. Eén keer in de zes weken wordt er vergaderd. Leerlingen uit alle groepen kunnen voorstellen, ideeën of klachten die zij op school ervaren opschrijven en in de daarvoor bestemde ideeënbus doen. Met deze suggesties gaat de leerlingenraad aan de slag. Daarnaast dragen zijzelf ook ideeën aan om eventueel mee aan de slag te kunnen.