Groepsindeling 2023-2024

Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben we 72 leerlingen op CBS De Paadwizer. Deze leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Combinatiegroep aantal leerlingen
1/2 18 leerlingen
3/4 19 leerlingen
5/6 20 leerlingen
7/8 15 leerlingen

 

leerkrachten 2023-2024

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1/2 juf Hilda juf Hilda juf Hilda juf Janneke juf Janneke
3/4 juf Loes juf Loes juf Loes juf Loes juf Loes
5/6 meester Geert meester Geert meester Geert meester Geert juf Jolanda
7/8 meester Stefan meester Stefan meester Stefan juf Jolanda meester Stefan

Juf Janneke is tevens ambulant op maandag.

Juf Wietske is leerkrachtondersteuner op dinsdag hele dag, woensdagochtend en op donderdagochtend.

Juf Jolanda is IB-er op maandag en woensdag.

 

Het team

Op CBS De Paadwizer zijn 10 personen werkzaam in onderwijsondersteunende of onderwijsgevende functie.
Hierboven bij leerkrachten ziet u op welke dagen zij werkzaam zijn.

Extra taken / Coördinatoren

Naast de lesgevende taken zijn er ook nog andere (coördinerende) taken die door de leerkrachten ingevuld worden.
Heeft u vragen m.b.t. van een van deze deelgebieden, dan kunt u terecht bij de betreffende coördinator.
I.v.m. het vertrek en ziekte van enkele collega’s zijn sommige taken niet ingevuld, deze worden waargenomen door de directeur.

functie / taak coördinator
Intern begeleider (leerlingenzorg) Jolanda Berswerda
Taalcoördinator Janneke Wiebenga-Jonker
Rekencoördinator Jolanda Berswerda
ICT coördinator Geert Zijlstra
Wetenschap & Techniek Edwin Veenstra, Hilda de Jong
PO – VO Stefan Tigelaar, Edwin Veenstra
Kunst & Cultuur / NME Wietske de Vegt
Vertrouwenspersoon Loes Sijtsma
Tjongertalent Wietske de Vegt, Loes Sijtsma
MR-lid Janneke Jonker, Hilda de Jong
GMR-lid Janneke Jonker
BHV’er Wietske de Vegt (Jolanda Berswerda)
Concierge Sietze Soepboer
Administratief medewerker Alie Stoffers