Tjongertalent

In augustus 2013 is ’tjong®talent van start gegaan op CBS De Pream in De Knipe, CBS De Akker in Oosterwolde en CBS De Adelaar in Wolvega. ‘tjong®talent is een initiatief om alle leerlingen een breed onderwijsaanbod te kunnen garanderen. Alle kinderen hebben immers een talent, ontwikkeld of nog niet. Het stimuleren van een onderzoekende houding om talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen is het uiteindelijke doel. Naast de toptalentklassen (meer- en hoogbegaafde leerlingen) is er aandacht voor alle overige leerlingen met een talent. 

Ieder kind heeft immers een talent.

Ook onze school doet mee aan “tjong®talent.