Schooltijden & vakanties

 

Dag groep 1 t/m 3 groep 4 groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.00 uur  8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.15 uur

 

Pauzes

De kleine pauze is om 10.15 uur, de kinderen eten dan hun fruit en gaan, voor zover het weer het toelaat, naar buiten.
De lunchpauze is om 12.00 uur, de kinderen eten met hun eigen groep eerst hun lunch en gaan daarna, voor zover het weer het toelaat, naar buiten.

 

Vrije middagen voor groep 1/2/3 en 4

Groep 1 t/m 3 heeft 2 middagen vrij vanaf 12.00 uur. Op deze dagen hoeven de kinderen van groep 1 t/m 3 geen lunch mee naar school.
We hebben er voor gekozen om groep 4 nog maar 1 middag in de week vrij te geven, zo wennen zij alvast langzaam aan het 5 gelijke dagen model.
Groep 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij en hoeft dan geen lunch mee naar school. 

Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Ook in het schooljaar 2021-2022 hebben we weer enkele weken vakantie!
Hieronder vindt u het vakantie- en vrije dagen rooster voor dit huidige schooljaar.
Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen van CBS De Paadwizer vrij.

eerste dag laatste dag
Studiemiddag 22 september Alle lln. vrij om 12.00 uur
Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021
Studiedag 22 november 2021 Alle lln. vrij
Kerstvakantie 24 december 2021 Alle lln. vrij om 12.00 uur
Kerstvakantie 27 december 2021 07 januari 2022
Studiemiddag 26 januari 2022 Alle lln. vrij om 12.00 uur
Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 25 februari 2022
Studiemiddag 30 maart 2022 Alle lln. vrij om 12.00 uur
Pasen 15 april 2022 18 april 2022
Koningsspelen 22 april 2022 Alle lln. vrij om 12.00 uur
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022
Tjongerwervendag 25 mei 2022 Alle lln. vrij
Hemelvaartsdag 26 mei 2022 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Studiemiddag 22 juni 2022 Alle l.l. vrij om 12.00 uur
Laatste schooldag 15 juli 2022 Alle l.l. vrij om 12.00 uur
Zomervakantie 18 juli 2022 26 augustus 2022

Extra verlof

Wilt u extra verlof aanvragen buiten de vakanties om? Dat is mogelijk in bepaalde omstandigheden.
U moet dan een formulier aanvraag extra verlof invullen. Deze vindt u hier.