Schooltijden & vakanties

 

Dag groep 1 t/m 3 groep 4 groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 12.00 uur  8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.15 uur

 

Pauzes

De kleine pauze is om 10.15 uur, de kinderen eten dan hun fruit en gaan, voor zover het weer het toelaat, naar buiten.
De lunchpauze is om 12.00 uur, de kinderen eten met hun eigen groep eerst hun lunch en gaan daarna, voor zover het weer het toelaat, naar buiten.

 

Vrije middagen voor groep 1/2/3 en 4

Groep 1 t/m 3 heeft 2 middagen vrij vanaf 12.00 uur. Op deze dagen hoeven de kinderen van groep 1 t/m 3 geen lunch mee naar school.
We hebben er voor gekozen om groep 4 nog maar 1 middag in de week vrij te geven, zo wennen zij alvast langzaam aan het 5 gelijke dagen model.
Groep 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij en hoeft dan geen lunch mee naar school. 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Ook in het schooljaar 2022-2023 hebben we weer enkele weken vakantie!
Hieronder vindt u het vakantie- en vrije dagen rooster voor dit huidige schooljaar.
Op deze (mid)dagen zijn alle leerlingen van CBS De Paadwizer vrij.

eerste dag laatste dag
Studiemiddag 07 september Alle lln. vrij om 12.00 uur
Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022
Studiedag 07 november 2022 Alle lln. vrij
Kerstvakantie 23 december 2022 Alle lln. vrij om 12.00 uur
Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023
Pasen 07 april 2023 10 april 2023
Koningsspelen 21 april 2023 Alle lln. vrij om 12.00 uur
Koningsdag 27 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Studiemiddag 24 mei 2023 Alle l.l. vrij om 12.00 uur
Laatste schooldag 15 juli 2023 Alle l.l. vrij om 12.00 uur
Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023

Extra verlof

Wilt u extra verlof aanvragen buiten de vakanties om? Dat is mogelijk in bepaalde omstandigheden.
U moet dan een formulier aanvraag extra verlof invullen. Deze vindt u hier.