Geschiedenis van onze school

Ontstaan van de school

CBS De Paadwizer bestaat al lange tijd. In 1920 werd de “Vereniging voor Christelijk Nationaal Lager Onderwijs te Haulerwijk- Beneden” opgericht, de oorspronkelijke vereniging waar CBS De Paadwizer destijds onder viel. In 1959 werd een vereniging voor Chr. Kleuteronderwijs opgericht. In 1967 werd de school in Waskemeer zelfstandig. Aanvankelijk functioneerden deze beide verenigingen afzonderlijk, maar in 1981 zijn de beide verenigingen gefuseerd.

Op 1 januari 1995 had er een bestuurlijke fusie plaats van vijf Verenigingen voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ooststellingwerf met in totaal zes scholen. Met ingang van 1 januari 2002 heeft er opnieuw een bestuurlijke scholenfusie plaatsgevonden waarbij onze vereniging met vijf Chr. basisscholen (en vijf besturen) uit de gemeenten Weststellingwerf en Heerenveen is uitgebreid. Dat zijn de basisscholen uit Jubbega, Oudehorne, Steggerda, Tjalleberd en De Knipe. De nieuwe naam van de schoolvereniging is daarna geworden ‘De vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs De Tjongerwerven. Op dat moment vielen er 11 scholen onder deze vereniging. De basisschool in Steggerda werd op 1 augustus 2007 gesloten i.v.m. een te laag leerlingenaantal, zodat er nog 10 scholen resteerden. Op 1 januari 2009 vond er opnieuw een bestuurlijke fusie plaats, waardoor de schoolvereniging werd uitgebreid met 2 scholen uit de gemeente Weststellingwerf. Deze fusie bracht het aantal scholen op 12. 

Op dit moment hebben we landelijk te maken met leerlingendaling. Er worden op verschillende manieren initiatieven ondernomen om goed onderwijs te behouden, ook in de minder bevolkte gebieden. Samenwerkingen en fusies zijn daar onderdeel van.

 

De naam CBS ‘De Paadwizer’

CBS De Paadwizer is geopend op 16 oktober 1964, maar heeft op 25 april 1988 de huidige naam gekregen. De huidige naam van onze school vindt zijn oorsprong in een Bijbelverhaal dat ons inspireerde en waaruit blijkt dat we als school een “Paadwizer” (wegwijzer) zijn voor de kinderen.

‘Wa’t it paad net wit, kin in oar net paadwiis meitsje.’

CBS De Paadwizer

Bezoekadres:
Willem Kroezestraat 6b
8434 NN Waskemeer
Telefoon: (0516) 421075
E-mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Directeur: Edwin Veenstra